MØTER VÅREN 2015

Medlemsmøte onsdag 25. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Magne Bentzen og Endre Før Gjermundsen holder foredraget: "Bestigninger og klatring på Svalbard i et historisk perspektiv."

Bentzen har klatret i fjell på Svalbard siden 1978, flere av dem da han var ansatt ved Forskningsstasjonen i Ny-Ålesund i 1985-86. Siden har det blitt er rekke turer både med forskning og bestigninger. Gjermundsen kom til Svalbard høsten 2000 for geologistudier og har siden 2007 vært bosatt i Longyearbyen. Gjennom feltkampanjer og private turer har han besteget utallige fjell på Svalbard, både ved klatring og med ski på beina. Av og til har returen også foregått med paraglider. I dette foredraget vil de forsøke å bringe fram gammel og ny klatrehistorie fra de mest kjente og alpine toppene på Svalbard: Atomfjella, Hornsund, Krossfjorden, Forlandet. m.fl.

Årsmøte onsdag 25. mars kl. 19.30 på Polhøgda. Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap. 2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg. Ole-Christian Røren holder foredraget: ”En tur til Sørøstgrønland og de gamle norske fangstfeltene der".

Røren er sjømann og begynte med polare seilaser i 1968 med «Polarbjørn» hvor han fikk oppleve Grønland, Jan Mayen og Svalbard. Han jobbet deretter som maskinist i Ny-Ålesund i en rekke år. Senere seilte han i mange år i utenriksfart/fangst og fiskeri. Han var bl.a. på en ekspedisjonstur til Nordøstgrønland i 2006 og sommeren 2013 var han på ny tur til Sørøstgrønland og de gamle norske fangstfeltene der. Disse feltene er langt i fra så kjent som de i nordøst; lite er der av rester fra fangstperioden, men fullt ut en spennende historie fra 1930 tallet: Finnsbu, Trollbotn. Mortensberg, Torgilsbu mm. Foredraget vil dreie seg om hva Røren opplevde på denne turen og vil bli krydret med bilder og film.

Vi oppfordrer medlemmene til å møte opp. Styret har registrert en synkende tendens i fremmøte på medlemsmøtene de siste årene.

NY BOK

Birger Amundsen: ”Uten nåde - Isbjørn og mennesker på Svalbard".

Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler. Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt. Se Aktuelle bøker til venstre.

VIL DU DRA PÅ UNIK TUR TIL ANTARKTIS? Klikk her

 

MEDLEMSKAP

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com


Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.