MØTER HØSTEN 2015

Medlemsmøte onsdag 28. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Professor Yngve Kristoffersen holder foredraget: "FRAM-2014/15 - en helårs isdrift i det 21-århundre"

Kristoffersen er professor emeritus i geofysikk ved Universitetet i Bergen og er også tilknyttet Nansensenteret. Han har lang erfaring med forskning fra isdriftstasjoner i Arktis. Kristoffersen har nettopp kommet tilbake fra Polhavet, der han og en kollega har drevet havbunnsundersøkelser fra drivende isflak i et helt år. Fremdeles er en betydelig del av Polhavet ikke tilgjengelig for diesel-drevne isbrytere. Den 12-måneder lange FRAM-2014/15 ekspedisjonen representerer introduksjon av ny teknologi for å møte de logistiske utfordringene fra et isdekke i endring. Som transportmiddel har de brukt luftputefartøyet «Sabvabaa».

Medlemsmøte onsdag 28. november kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. nansens v. 17, Fornebu. Forsker Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt holder foredraget: ”Fjellreven på Svalbard - en siste skanse i et varmere Arktis?”.

Fuglei har forsket på fjellrev på Svalbard i over 20 år. Fjellreven er det eneste landlevende pattedyret som finnes overalt i Arktis - både på fastlandet og på øyene. En skulle tro at en slik allsidig og tallrik art ville være robust for miljøendringer. Men fjellreven er nå på retrett flere steder lengst sør i Arktis, og er faktisk på IUCNs rødliste for arter utsatt for klimaendringer. I dette foredraget diskuteres hvilke faktorer som virker negativt på fjellrevbestandene.

Vi oppfordrer medlemmene til å møte opp. Styret har registrert en synkende tendens i fremmøte på medlemsmøtene de siste årene.

NY BOK

Birger Amundsen: ”Uten nåde - Isbjørn og mennesker på Svalbard".

Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler. Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt. Se Aktuelle bøker til venstre.

VIL DU DRA PÅ UNIK TUR TIL ANTARKTIS? Klikk her

 

MEDLEMSKAP

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com


Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.