MØTER HØSTEN 2014

Medlemsmøte onsdag 22. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Susan Barr, Riksantikvaren, holder foredraget: "Jan Mayen - fortid møter nåtid 400 år etter".

Susan Barr har arbeidet med kulturminner på Jan Mayen gjennom mange år og bl.a. fått restaurert de små fangsthyttene på øya. Hun var den første kulturvernkonsulent for Jan Mayen og besøkte øya første gang i 1980. I sommer var hun med på å restaurere den eneste gjenstående bygning fra krigen samt å redde taket til den gamle fredete met. stasjonen. I august i år kom et nederlandsk marinefartøy for å feire at det er 400 år siden Jan Jacobsz May van Schellinkhout besøkte øya.

Medlemsmøte onsdag 26. november kl. 19.30 på Polhøgda. Birger Amundsen holder foredraget: ”40 år i bamseland” - Amundsen presenterer sin nye bok "Uten nåde - isbjørn og mennesker på Svalbard".

Birger Amundsen er journalist og forfatter og har 40 år bak seg på Svalbard, de ni siste årene som redaktør av Svalbardposten. Amundsen kom til Svalbard første gang i 1973 og arbeidet på satellittstasjonen i Ny-Ålesund 1973–74. Deretter fulgte flere sesonger ved Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny-Ålesund og en rekke isbjørnekspedisjoner for instituttet til Kong Karls Land, Nordaustlandet og Edgeøya. Amundsen var ansatt i NRK i 20 år.

Vi oppfordrer medlemmene til å møte opp. Styret har registrert en synkende tendens i fremmøte på medlemsmøtene de siste årene.

NY BOK

Birger Amundsen: ”Uten nåde - Isbjørn og mennesker på Svalbard".

Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler. Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt. Se Aktuelle bøker til venstre.

VIL DU DRA PÅ UNIK TUR TIL ANTARKTIS? Klikk her

 

MEDLEMSKAP

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com


Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.