MØTER VÅREN 2014
Medlemsmøte onsdag 26. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Professor Leif Egil Loe holder foredraget: ”Svalbardreinen - kunnskapsstatus og fremtidsutsikter".

Årsmøte onsdag 2. april kl. 19.30 på Polhøgda. Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap. 2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg. Direktør Bo Andersen holder foredraget: "Rom som et verktøy for polar aktivitet - forskning og oversikt".

Enkel (gratis!) servering på møtene for de som ønsker det.

Ytterligere opplysninger om foredragene finnes under Medlemsmøter i listen til venstre.

Husk!! De som kommer med bil til medlemsmøtene på Polhøgda må ikke parkere på plenen langs oppkjørselen.

Vil du dra på en unik tur til Antarktis? Klikk her

 

MEDLEMSKAP
Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com


Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Polarboken 2011-2012 ble sendt ut til medlemmene i januar 2013.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.