MØTER HØSTEN 2016

Medlemsmøte onsdag 26. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Per Kyrre Reymert, holder foredraget: "Krigshandlingene i Longyearbyen under Andre verdenskrig".

Reymert er magister i nordisk arkeologi. Han har bl.a. arbeidet ved Tromsø museum og har vært kulturminnerrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han har formidlet Svalbards historie i bøker, artikler, foredrag og ekskursjoner i mer enn 35 år. I høst er han fungerende direktør ved Svalbard museum. Foredraget vil gi en oversikt over krigen på Svalbard generelt og presentere ny informasjon fra kilder i tyske arkiver og foto fra Forsvarsmuseet. Reymert vil også kort presentere sin nye bok ”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015”.

Medlemsmøte onsdag 23. november kl. 19.30 på Polhøgda. Ola Just Haugbo, Fridtjof Nansens Institutt, holder foredrag om Fridtjof Nansens bolig ”Polhøgda” og gir omvisning i huset..

Viktig melding: Det er færre parkeringsplasser på Polhøgda enn tidligere og begrenset mulighet for parkering i sideveiene. Det oppfordres derfor til bruk av offentlig transport hvis dette er mulig.

NY BOK

Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen:”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015".

Boka omhandler alle kjente og ukjente, stående, ruiner og tufter av fangsthytter på Svalbard, og vil være et ypperlig oppslagsverk for historieinteresserte. Boka inngår i Svalbard Museums skriftserie som skrift nr. 2.

Det ble opplyst på siste møte i Polarklubben at boka kan kjøpes fra Svalbard Museum. Det finnes imidlertid noen eksemplarer i Tromsø. Det er derfor mulig å få den levert/sendt derfra, så lenge lageret rekker. Send en bestilling til post@svalbardmuseum.no med beskjed om at den ønskes fra Tromsø, så får du videre betalingsinstrukser derfra.

MEDLEMSKAP

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com

Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.